Ihmislähtöistä digitalisaatiota

mennessä touko 21, 2021#digitalisaatio0 Kommenttia

Olen kuulunut Vihreiden Tietoyhteiskuntatyöryhmään vuodesta 2017. Uusi Tietopoliittinen ohjelma sai hyväksynnän 16.5.2021. Se linjaa julkishallinnon, tieteen, tutkimuksen ja opetuksen avoimuutta ja digitaalista kehitystä. Ohjelmapaperi etsii myös keinoja valetiedon vastustamiseen.

Vihreiden Tietopoliittinen työryhmä 2020 – 2021

Lue koko Tietopoliittinen ohjelma:  https://www.vihreat.fi/tietopoliittinen-ohjelma/

Hallitusohjelmassa on vahva panostus avoimuuteen ja sen edistämiseen. Hallitusohjelmassa muun muassa halutaan, että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään etsimällä keinoja kevytosallistumiseen politiikkaan ja poliittiseen keskusteluun.

Alustayhtiöiden, kuten Amazon, Alibaba, Facebook, Instagram, Twitter, Uber, Wolt, Upwork tulee säädellä nykyistä selkeämmin ja yhteiskunnan kokonaisetu huomioiden. Kuluttajien suoja ja alustatyöntekijöiden oikeudet eivät saa jäädä näiden suuryhtiöiden jalkoihin.

Tietopoliittisessa ohjelmassa edistetään digitaalista kansalaisyhteiskuntaa mahdollistaen kuitenkin turvallisen digitaalisen elämän. Vastaamon henkilötietovuoto on esimerkki digielämän nurjasta puolesta. Emme myöskään halua kiinalaista yhteiskuntaa, jossa ihmisten valvonta hyödyntäen mm. kasvontunnistusta ja jopa kävelytyyliä on jo pitkällä.

Digiyhteiskunnan nurja puoli tulee esiin myös digihäirintänä ja joukkoistettuna digihäirintänä. Haluamme saada digitaalisen kotirauhan, jossa antaa turvan asiattomalta tarkkailulta ja päätösvallan omaan yksityisyyteen. Myös itsestä kerättyyn tietoon tulisi olla entistä suurempi päätösvalta.

Robotteja ja tekoälyä pidetään neutraaleina, mutta päätöksiä tehdessään ne noudattavat ihmisen luomia tai koneoppimisen kautta tulleita logiikoita. Alustapalvelujen algoritmeihin ja moderointikäytäntöihin tarvitaan lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Algoritmitkin tarvitsevat säätelyä, sillä ne voivat syrjiä ja olla uhka.

Digitalisaatioon liittyvät teknologiset ja liiketoiminnalliset innovaatiot voivat auttaa siirtymisessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tätä pitää edistää aktiivisesti. Digitalisaatiolla on myös kielteisiä ympäristövaikutuksia esimerkiksi elektroniikkajätteen ja energian kulutuksen kautta.

Digitalisaatiota pitää ja kannattaa edistää. Siellä on kuitenkin asetettava myös rajat ja reunaehdot ja suunnattava sen kehitystä.

Haluamme ihmislähtöistä digitalisaatiota.

Koska asiaa oli niin paljon, on julkaistu myös laajempi taustaselvitys Ajatuspaja Vision kautta: https://ajatuspajavisio.fi/julkaisut/tietopolitiikka-taustaselvitys/