Alva-yhtiöt Oy tulee myydä sen palvelujen käyttäjille

mennessä helmi 2, 2020#jyväskylä0 Kommenttia

Alva-yhtiöt Oy tulee myydä sen palvelujen käyttäjille

Alva-yhtiöt Oy tulee myydä sen palvelujen käyttäjille eli meille kaupunkilaisille. Kaupungin asukkaina sekä Alvan asiakkaina olemme jo maksaneet osuutemme, kun olemme liittyneet vesi-, jätevesi- ja hulevesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Liitosmaksujamme kaupunki pitää omaisuutenaan. Liitosmaksujen lisäksi on maksettu käyttömaksut. Luonnollinen monopoli on jo moneen kertaan maksettu, joten sen myyminen kohtuuhintaan käyttäjille on reilua.

Vähemmistöosakas ei osta Alva-Yhtiöt Oy:n vähemmistöosuutta hyväntahtoisuuttaan, vaan sen takia, että näkee siinä mahdollisuuden tehdä voittoa. Vähemmistöosakkuuden ostajalle tultaneen takaamaan varma, todennäköisesti 5 – 8% tuotto. Jos tuottoa ei saada muutoin, niin asiakasmaksuja nostetaan. Nicholas Andersonin (infra-asiantuntija, sijoittaja) sanoin: ”Ei kukaan osta, ellei hän tiedä melko varmasti, että hän tulee tienaamaan hyvin” (MOT 17.12.2018 Totta helvetissä siirtohinta nousee).

Kun meille Alva-Yhtiöt Oy:n palvelujen käyttäjille annetaan sama mahdollisuus kuin on suunniteltu annettavan infrasijoittajille, niin omistus on houkuttelevaa. Sähkönsiirto on pakko ostaa paikallisesti. Samoin käytännössä ja ekologiselta kannalta pakollisia ovat vesi ja jäteveden käsittely sekä kaukolämpö, jos siihen on investoinut.

Käyttäjille myynnin toteutus tulee selvittää ja tutkia asiantuntevasti. Yksi toteutusvaihtoehto on osuuskunta. Jokainen sähkönkuluttaja voisi ostaa käyttömääräänsä suhteutettuna osuuksia. Mikäli luopuu käyttökohteesta, niin olisi luovuttava osuuksista aivan samoin kuin luovutaan kiinteistöä myytäessä sähköliittymästä. Osuuskunta sitoutuisi tarvittaessa ostamaan osuuden takaisin. Ylijääneet osuudet pitää myydä tasapuolisesti muille käyttäjille.

Säännöt pitää laatia sellaisiksi, että isot pääomasijoittajat eivät pääse ns. nurkanvaltaajiksi ostamalla piensijoittajia ulos. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että osuuksia voi omistaa vain kuluttajapisteen haltijat. Oikeushenkilöiden osalta päätösvaltaisuutta tulee rajoittaa siten, etteivät nurkanvaltaukset ole mahdollisia.

Kauppaa perustellaan haettavalla osaamisella. Sitä löytyy kaupungista ja sen asiantuntijoista, kun poliittisin perustein nimetty hallitus valitaan osaamisperusteisena. Asiantuntemuksen tuomisen Alva-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ja sen työskentelyyn Jyväskylän kaupunginhallitus voi toteuttaa heti. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Käyttäjille myytäessä tulee selvittää samalla koko omistuksen myymistä, ei vain vähemmistöosuutta.

Asiasta on tehty kuntalaisaloite, joka on allekirjoitettavissa kuntalaisaloite.fi-sivustolla.