Yksikään nuori ei saa pudota opintieltä

mennessä touko 20, 2021#perhe0 Kommenttia

Hallitus on päättänyt 24 miljoonan euron pysyvästä lisärahoituksesta opinto-ohjaukseen. Vaikka tämä raha ei ole korvamerkittyä, tulee se kohdistaa Jyväskylässä opinto-ohjaukseen.

Tarkastuslautakunta (KSML 27.4.) kiinnitti huomiota koulupudokkaiden suureen määrään. Viisi vuotta sitten pudokkaita oli kuusi. Viime vuonna oli jo 29 oppilasta, jotka eivät saaneet peruskoulun päättötodistusta.

Oppivelvollisuus laajenee, joten lukioon ja ammatilliseen koulutukseen tulee opiskelijoita, jotka eivät edes kouluun halua. Tällöin opiskelu ja sen ohjaus vaatii resursseja.

Erityisen haastava tilanne on aina siirtymä- eli nivelvaiheissa, kun nuori siirtyy toiseen oppilaitokseen tai koulutusasteelta toiselle. Varsinkin jos nuorella itsellään ei ole halua opiskella.

Nivelvaiheet ja koulupudokkaat tarvitsevat omat toimintatapansa ja opinto-ohjaajansa. Hallituksen rahoituksesta pitää Jyväskylässä ohjata rahaa tähän tarkoitukseen. Yhdenkään nuoren ei pitäisi pudota opintopolulta matkalla aikuisuuteen.