Eläkeputken poisto vaatii uutta lainsäädäntöä

mennessä joulu 2, 2020#työllisyys0 Kommenttia

Eläkeputken poistamisen perusteena käytetään tutkimusta, jonka mukaan yli 55-vuotiaiden työllisyys paranee eläkeputken tiukentamisella. Mutta se on osatotuus, joka ei toimi Suomessa.

Suomea verrataan Ruotsiin, vaikka maat ovat asian osalta vertailukelvottomia. Ruotsin työkulttuuri ja lainsäädäntö suosivat ikääntyneitä, Suomessa syrjii. 

Ruotsissa on voimassa lakisääteinen irtisanomisjärjestys, jossa työsuhteen pituus määrää sen, ketkä joutuvat lähtemään ensimmäiseksi. Pisimpään talossa olleet, eli yleensä vanhimat työntekijät, ovat irtisanomisjärjestyksessä viimeisinä. Suomessa on totuttu irtisanomaan ensin vanhimmat henkilöt. Ruotsin kaltaista lainsäädäntöä Suomessa ei ole.

Suomessa ikääntyneempien työllistymistä haittaa myös viimeisen työnantajan työkyvyttömyyseläkeriski. Jos yritys työllistää hetkeksi jonkun ja henkilö jääkin työkyvyttömyyseläkkeelle, niin tämä viimeinen yritys joutuu maksumieheksi.

Epäoikeudenmukaisuutta lisää se, että työkyvyttömyyseläkkeen maksu voi kolahtaa yritykselle jopa entisestä työntekijästä. Vakuutusyhtiöltä maksun perintä käy nopeasti, vain muutamia viikkoja työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin jälkeen.

Irtisanomislainsäädännön muuttaminen Ruotsin malliin ja työkyvyttömyyseläkeriskin poistaminen ovat välttämättömiä uudistuksia yli 55-vuotiaiden työllistämiseksi.