Koulukiusaamiselle STOPPI!

mennessä maalis 27, 2021#väkivalta0 Kommenttia

Työsuojelusta keinot
Koulukiusaamista voisi nopeasti ja helposti vähentää tarkentamalla työsuojelun lainsäädäntöä. Oppilaita tulisi verrata työntekijöihin, joiden esimies on viime kädessä rehtori.

Tarkennuksella rehtorin vastuu kiusaamisen selvittelyssä korostuisi. Nyt rehtorit voivat esittää voimatonta ilman mitään seuraamuksia, kuten vantaalaiskoululaisen kuristaminen tiedottamaksi kiusattaessa.

Koulun vastuu
Työturvallisuuslain perusteella työnantajalle eli rehtorille ja muulle henkilökunnalle tulisi laaja huolehtimisvelvollisuus. Käsiteltäessä koulun henkilökuntaa työnantajana viime kädessä käräjäoikeudessa katsottaisiin, onko rehtori luonut puitteet lasten työturvallisuudelle ja onko ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin epäkohtien ilmaantuessa.

On käsittämätöntä, että lapsilla ei ole edes samaa turvaa kuin työntekijöillä. Kuitenkin lapset ovat aikuisia avuttomampia ja puolustuskyvyttömämpiä. Tämän vuoksi niin monet kantavat koko loppuelämänsä henkisiä vammoja ja traumoja pakollisen koulunkäynnin seurauksena.

Holhoojien vastuu
Holhoojille tulee antaa kasvatusvastuu ja myös rikosvastuu asiasta. Kun kiusaamista ilmenee, tulee kiusaajien holhoojat kutsua koululle ja selvittää heille tapahtumat. Usein vanhemmat eivät usko lapsiaan kiusaajiksi ja kieltävät asian. Holhoojilta pitäisi ottaa allekirjoitus paperiin, että he ovat saanet asian tiedoksi. Viime kädessä vanhempien toimet arvioidaan käräjillä työturvallisuuslakien perusteella.  

Turva myös koulumatkoille
Oppilailla työsuojelu tulisi koskea myös koulumatkoja, samoin kuin työntekijöiden työturva koskee matkoja kodin ja työpaikan välillä. Veljeni lasta pidettiin koulumatkalla käsistä kiinni, kun toiset löivät nyrkillä mahaan. Onneksi pysyviä, fyysisiä vammoja ei tiettävästi tullut. Rehtorin mukaan he eivät voineet tehdä mitään, koska kyse oli koulumatkasta. Eikä hän myös tehnyt mitään.

Kiusaamista tulisi selvittää faktojen perusteella, kuten tekee poliisikin. Kiusaaminen ei ole ”kokemus” tai lasten ”kommunikointiongelma”. Kiusaaminen on sairasta valtapeliä, johon valtarakenteiden tulisi puuttua ja kantaa siitä vastuunsa.