Jyväskylä ei tarvitse kuntaliitosta

mennessä huhti 28, 2021#jyväskylä0 Kommenttia

KSML 2.4. esitetty Keski-Suomen viiden kunnan malli ei ole tällä vuosikymmenellä ajankohtainen Jyväskylän osalta. Muiden kuntien osalta en ota kantaa.

Kuntaliitos on iso, voimavaroja syövä ponnistus. Kun sellaiseen ryhdytään, niin moni muu asia jää liitoksen tuoman työmäärän jalkoihin. Jyväskylän tulee käyttää voimavaransa oman toimintansa kehittämiseen ja taloutensa tasapainottamiseen. Liitokset eivät tutkimusten mukaan ole vähentäneet byrokratiaa tai tehostaneet toimintaa.

Muuramen kunnanhallituksen puheenjohtaja kirjoitti 7.4. kuntaliitosta vastustavan kirjoituksen. Seuratessa Muuramen kunnan sekamelskaa, niin Jyväskylään ei kaivata nykyistä ”Muurame-henkeä”. Todennäköisesti se mitä luemme, on vain jäävuoren huippu. Se on kuin Valtion tarkastusvirasto, josta koko ajan paljastuu uutta.

Joidenkin mielestä on epäoikeudenmukaista, että suuri joukko naapurikuntalaisia käy Jyväskylässä töissä, mutta heidän palkkaveronsa menevät oman kunnan kassaan. Kuntaliitoksen myötä Jyväskylälle tulisi entistä laajemmat reuna-alueet huolehdittavakseen. On selvää, että näiden reuna-alueiden palvelut heikkenisivät. Jyväskylälle riittää, kun se huolehtii nykyisistä, omista reuna-alueistaan ja niiden palveluista.

Kuntaliitoskeskustelut ovat sikäli haitallisia, että ne nostattavat vain Jyväskylän naapurikuntien päättäjien ja osin asukkaiden niskakarvat pystyyn. Tämä voi olla jopa hyvän yhteistyön hidaste.

Kuntaliitoskeskustelujen sijaan tulisi keskittyä muihin aiheisiin ja kehittää entistä parempaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa.