Jyväskylän korruptio

mennessä syys 9, 2021#jyväskylä0 Kommenttia

Korruptio syntyy virkamiehistä, jotka tekevät politiikkaa. Enää ei tulkita lakeja tai noudateta ohjeita, vaan toimitaan jonkin hyvän hallinnon ja kaupungin edun vastaisen tavoitteen mukaan.

Luottamushenkilöillä korruptio syntyy, kun omat ja oman verkoston tavoitteet asetetaan etusijalle ennen kaupungin etua. 

Suomalaisten usko Suomen korruptoitumattomuuteen on vahva. Mutta jo uutisia lukemalla näkee korruptiota, johon ei puututa. Eduskunnan oikeusasiamies ei tehnyt tutkintapyyntöä Tytti Yli-viikarin osalta. Kuitenkin asiasta syntyi heti vahva epäilys virkavirheestä, joka pitäisi tutkia. Vasta mediamyllytys sai aikaan tutkinnan.

Alvan julkisuusasiassa oikeusasiamiehen tekemä päätös oli korruptoitunut. Valtakunnan syyttäjän maalitus Päivi Räsästä kohtaan tarvitsisi jo viedä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käsittelyyn.

Jyväskylässä korruptio näkyy johtavien virkamiesten toimissa. Viranomaisten toimien perustana oleva selkeä hallintolaki sivuutetaan. Vaikka asiassa pitäisi saada valituskelpoinen päätös, asia jätetään käsittelemättä.

Luottamushenkilöt tukeutuvat lakien ja kaupungin ohjeiden ja säännösten tulkinnassa virkamiehiin. Kun virkamies näkee vahvan rikosepäilyn täysin muuksi, ei asiaa aleta edes tutkia tai viedä eteenpäin.

Kuntaliitto alkoi antaa poliittista laintulkintaa, kun johtava lakimies Heikki Harjula jäi eläkkeelle. Siinä ei tulkita lakia. Tulkinta antaa johtavien virkamiesten tai luottamushenkilöiden toimia tukevia näkemyksiä, vaikka ne olisivat lainvastaisia. Tämä on vaarallista, sillä kaupungissa tukeudutaan usein Kuntaliiton apuun laintulkinnoissa.

Jyväskylään pitäisi ehdottomasti saada ilmoituskanavat väärinkäytöksille ja huonolle hallinnolla. EU tulee vaatimaan whistleblowing-lainsäädännön saattamista lainsäädäntöön 17.12.2021 mennessä. Suomi viivyttelee asiassa viimeiseen asti. Lisäksi lainsäädäntö saatetaan voimaan erittäin suppeana, jolloin laki ei kata kaikkea korruptiota.

Jos yhden asian osalta joutuu tekemään kahdesta johtavasta virkamiehestä hallintokantelun, niin mikä on Jyväskylän todellinen korruptoituneisuus? Pitäisikö olla huolissaan?

KSML 29.9.2021 Mielipide-palsta Jyväskylän korruptio ->