Terveyskeskus ilman jonoja

mennessä tammi 11, 2022#sote0 Kommenttia

Julkaistu KSML 3.1.2022 ->

Sotkamon terveysasema on esimerkki, miten uusilla toimintamalleilla saatiin hoitojonot häviämään. Tämä vaati, että kaikki uudistettiin. Sama on mahdollista tehdä nyt Keski-Suomen perusterveydenhuollossa.

Vielä puolitoista vuotta sitten Sotkamossa kiireetön hoitoon pääsy kesti yli kuukauden. Nyt kaikki potilaat ehditään hoitaa saman päivän aikana.

Jonottomuus saavutettiin luopumalla vanhasta jaottelusta akuuttiin ja kiireettömään hoitoon. Jonoton terveysasema on siis mahdollista toteuttaa nopeastikin.

Viimeistään vuonna 2023 jokaisen tulee päästä myös kiireettömään hoitoon viikossa nykyisen 3 kuukauden sijaan. Tästä hallitus antoi syksyllä 2021 esityksen.

Sotkamossa kaikki potilaat saavat omahoitajan eli hoitovastaavan, joka pysyy samana. Omahoitajaan on helppo ottaa yhteyttä ja hänet myös saa kiinni.

Omahoitaja voi soittaa asiakkaalle vain kysyäkseen kuulumisia. Hoitajan työ on nyt itsenäisempää, mikä on lisännyt työtyytyväisyyttä.

Sotkamon mallissa hoito alkaa heti. Keski-Suomessa julkisen puolen sairaanhoitajalle pääsy vie viikosta kuuteen viikkoon.

Sairaanhoitajapalveluja ostetaan myös ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta, joilla jonot ovat viikosta kahteen.

Sotkamossa etähoidon perusta on puhelin, muualla usein myös video. Etäpalveluina voidaan tuottaa palveluja helposti ilman ajanvarausta.

Chattipalvelut ovat myös monelle tuttuja ja yksinkertaisissa asioissa tehokkaita. Lisäksi on paljon teknologioita, joita on mahdollista hyödyntää. Digitaalisia palveluita kehittämällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan palveluita.

Osa asiakkaista on erittäin tyytyväisiä, kun saa hoidon kotiin. Etähoito mahdollistaa helpommin myös ympärivuorokautiset palvelut esimerkiksi kriisipäivystyksiin, kun toiminta voidaan suunnitella koko Keski-Suomen kattavasti.

Osa asiakkaista haluaa hoitaa asiansa vain lähivastaanotolla.

Etähoito vapauttaa aikaa lähihoitoon, joten etähoito on myös sitä hyödyntämättömien henkilöiden etu.